video corpo

MS Weighing plateau 100kg
20Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

MS Weighing plateau 100kg - 1

MS SchippersPpiSsio/J •— Klantenservice i Klantenservice/Service Clientele — Kundenservice -I- Kundeservice Servicio al cliente si!? Customer Service 'I Service Clientele ^Customer Service Export

Open the catalog to page 1
MS Weighing plateau 100kg - 3

MS Weegplateau max 100 kg Opmerking veiligheid Deze elektronische weegschaal is een precisie instrument. De standplaats moet soms gewisseld worden. Storende omgevingswisselingen zoals heftige luchtverplaatsing en vibraties moeten vermeden worden. Snelle temperatuurwisselingen vermijden, Indien weegschaal in een andere temperatuursomgeving komt, opnieuw kalibreren. Bij verwisselen van de batterijen moeten alle 4 batterijen gewisseld worden, niet slechts enkele. Indien de weegschaal langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen. Dit in verband met mogelijke lekkage welke de...

Open the catalog to page 3
MS Weighing plateau 100kg - 4

Weegschaal beschrijving Lateraal DC Adapter Stekker ON/OFF knop Schakelt de weegschaal aan en uit HOLD knop Houdt de displaywaarde 120 sec. vast UNIT knop Gewichts eenheidskeuze eg. Kg, lb,. ZERO knop (voor TARRA) Zet de Display op Nul of Verwijdert het gewicht van een bakje Negatieve Waarde Indicator toont wanneer de A/D waarde stabiel is. Low battery indicator Hold Indicator ZERO Indicator Wordt getoond als de aanduiding stabiel is

Open the catalog to page 4
MS Weighing plateau 100kg - 5

HOLD (zenden van Data) FUNCTIE Nadat de hold knop ingedrukt is: 1). De CPU zend de Weegdata naar de RS232 verbinding . 2). De display toont ook na het verwijderen van de last de weegdata voor 120 seconden . Op deze wijze kan men ook na verwijderen van een grotere last de weging goed aflezen. 1) 2) 3) 4) 5) Zet het te wegen materiaal op de weegschaal. Wacht tot het gewicht getoond wordt. Druk op de hold knop. De “.” hold aanduiding wordt getoond. Neem nu het materiaal van de weegschaal. De aanduiding blijft nu 120 seconden ( 2 min. zichtbaar op de display. Uitschakelen van de Hold functie :...

Open the catalog to page 5
MS Weighing plateau 100kg - 6

Wegen Leg het te wegen product op het weegplatform. Als de die aankondiging van de stabiliteit verschijnt kunt u het gewicht aflezen. HOLD FUNKTIE Die "hold" functie maakt het mogelijk ook grotere artikelen, die het display afdekken tijdens het wegen, ook te wegen. Druk op de [HOLD] knop en het gewicht blijft voor 120 seconden zichtbaar in de display. Autokalibratie AC Power (optioneel) Gewichtseenheidskeuze Hold functie Kalibreren Wanneer kalibreren? Een regelmatige controle van de nauwkeurigheid van de weegschaal wordt bij relevant kwaliteitsgebruik zeer aanbevolen. Met kalibreergewichten...

Open the catalog to page 6
MS Weighing plateau 100kg - 7

**WAARSCHUWING** Bij het optreden van elektromagnetische velden ( bijv. bij telefoons / Mobiele telefoon etc ) zijn grote aanduiding - weegverschillen mogelijk . Men moet de weegschaal dan verplaatsen en men moet opnieuw wegen.

Open the catalog to page 7
MS Weighing plateau 100kg - 8

MS Weighing plateau 100kg Safety precautions When using the scale, the following safety precautions should always be followed. All safety messages are identified by the words "WARNING" and "CAUTION". These words mean the following: CAUTION Replace all batteries at the same time - Do not replace only a portion of the 4 batteries as this may cause a malfunction. If the scale is not to be used for a long period of time, remove all batteries from the battery compartment to avoid leakage, which may cause damage to this scale. Avoid overloading the scale, as this may cause permanent damage and...

Open the catalog to page 8
MS Weighing plateau 100kg - 9

Parts description Side DC Adapter Socket ON/OFF key Turns the scale power on and off HOLD key Weight remains on display for 120 sec. UNIT key Changes weight units eg. Kg, lb,. ZERO key (voor TARE) Sets display to zero or Subtracts weight of a container DISPLAY Weighing unit Negative value Indicator Indicated when when A/D value Reading is stable Low battery indicator Hold Indicator ZERO Indicator Indicates when the reading is stable 9

Open the catalog to page 9
MS Weighing plateau 100kg - 10

HOLD(send data) FUNCTION Once the hold key is pressed: 1). The CPU will send weight data into RS232 socket. 2)the weight will remain on the display for 120 seconds after the item has been removed from the scale so the weight can easily be read. Place the item on the scale platform. Wait for the stable weights to be displayed. Press the hold key. The “.” hold indicator will turn-on. Remove the item from the scale platform. The item’s weight reading will remain on the display for 120 seconds. Quit to hold function: Once an item is weighed and the hold function is enabled; you want to quit to...

Open the catalog to page 10
MS Weighing plateau 100kg - 11

If you do not use a container for weighing, verify the reading is "0". If not, press [ZERO/TARE] to display "0". Place the items to be weighed on the platform. When the reading becomes stable, the stable indicator is displayed. If you use a container for weighing, place an empty container on the platform. Wait for the stability indicator to be displayed and press [ZERO/TARE]. Place the objects to be weighed in the container. When the reading becomes stable, the stable indicator is displayed. Calibration When to calibrate - calibration is almost never required. If the scale is inaccurate,...

Open the catalog to page 11
MS Weighing plateau 100kg - 12

**WARNING** Cell-Phones, Cordless-Phones, and any radio-frequency device can cause temporary interference and cause the scale to temporarily not work properly. Please do not use any electronic device near the shipping scale. Just like in an Airplane, do not use your cell-phone near the scale when it is in use. While there is NO risk of permanent damage to the scale, interference can cause an incorrect calibration or incorrect weight readings.

Open the catalog to page 12
MS Weighing plateau 100kg - 13

MS Wiegeplateau max. 100 kg Sicherheitshinweise Diese elektronische Waage ist ein Präzisionsinstrument. Der Standort muß dann gewechselt werden. Störende Umgebungsbedingungen wie Luftzug und Vibrationen vermeiden. Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, gegebenenfalls Waage nach Wärmeanpassung neu justieren. Bei Batterietausch sollen alle 4 Batterien getauscht werden, nicht nur ein Teil. Falls die Waage längere Zeit nicht benutzt werden soll, entfernen Sie bitte die Batterien, da bei deren Auslauf die Waage beschädigt werden kann. Hohe Luftfeuchtigkeit, Dämpfe und Staub vermeiden, da die...

Open the catalog to page 13

All Schippers catalogs and technical brochures

  1. FIT2GO AIRO

    2 Pages

  2. FIT2GODIGEST

    2 Pages